Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Zoznam skratiek

Vysvetlenie pojmov, cudzích slov a odbornej terminológie, skratiek:

 • BPH -benígna hyperplázia prostaty - histologická diagnóza, ide o nezhubné bujnenie, zväčšenie prostaty
 • BOO - bladder outlet obstruction - subvezikálna obštrukcia, ide o stav kedy je močenie slabé, obštrukčné, akoby cez prekážku
 • BPE - benign prostatatic enlargement - nezhubné zväčenie prostaty
 • LUTS lower urinary tract symptoms - symptómy dolných močových ciest , ide o súbor príznakov urologických ochorení spôsobených
  ochorením močovécho mechúra, prostaty alebo močovej rúry
 • PSA - prostatický špecifický antigén
 • pomer f PSA / t PSA - pomer medzi voľnou a celkovou frakciou s PSA, ktorý môže poukazovať na rakovinu prostaty
 • PHI - prostata health index
 • PSA density - pomer hodnoty s PSA k objemu prostaty
 • PSA velocity - čas sledujúci vzostup alebo pokles hodnoty s PSA
 • testosterón - mužský pohlavný hormón tvorený v semenníkoch a nadobličkách
 • dubling time - čas zdvojenia hodnoty s PSA
 • nadir - najnižšia dosiahnutá hodnota pri liečbe rakoviny prostaty
 • CaP - skratka pre rakovinu prostaty
 • neo P - skratka pre rakovinu prostaty
 • TNM - medzinárodný systém pre hodnotenie onkologických ochorení , zabezpečuje, aby sa rakovina prostaty všade na svete hodnotila rovnako
 • HRCP - hormón refraktárny karcinóm / rakovina / prostaty
 • MCaP - metastázujúci karcinóm /rakovina / prostaty
 • karcinóm - rakovina
 • RAT - rádioterapia
 • IMRT - intensity-modulated radiation therapy - rádioterapia s modulovanou intenzitou žiarenia, pri tejto terapii je počas ožarovania možné meniť intezitu žiarenia podľa objemu cieľových tkanív
 • brachyterapia - forma rádioterapie, pri ktorej sa implantujú rádioaktívne zrná priamo do prostaty. Najčastejšie sa používa jód, paládium alebo irídium
 • RAPE - radikálna prostatektómia, chirurgická liečba, pri ktorej sa odstráni celá žľaza s puzdrom so semennými mechúrikmi
 • LHRH - luteinizačný hormón releasing hormón
 • agonista - rovnako pôsobiaci činiteľ, napr. účinná látka pôsobiaca na receptor. Opačný účinok na receptor má ANTAGONISTA
 • antagonista - opačne pôsobiaci činiteľ, napr. účinná látka, ktorá bráni účinku inej molekuly. Opačný účinok má AGONISTA
 • antiandrogén - látka, ktorá znižuje účinok mužských pohlavných hormónov
 • alfablokátor - skupina liekov, ktoré blokujú účinok sympatického nervového systému, blokádou tzv. alfa adrenergných receptorov. Lieky uvoľňujú svalstvo prostaty a hrdla močového mechúra, čím sa zlepšuje prúd moču
 • anticholinergikum - liek pôsobiaci na acetylcholínové receptory, čím blokuje účinok acetylcholínu na jeho cieľovom mieste. Výsledkom je uvoľnenie kŕčov hladkej svaloviny. Používajú sa pri liečbe dráždivého močového mechúra - OAB
 • fytopreprát - výživový doplnok, ktorý obsahuje výťažok z rastlín
 • antibiotiká - lieky, ktoré ničia mikroorganizmy alebo spomaľujú ich rast
 • analgetiká - lieky tlmiace alebo odstaňujúce bolesť
 • inhibítor 5 alfa reduktázy - liek blokujúci účinok enzýmu 5-alfa redukázy, čím blokuje premenu testosterónu na dihydrotestosterón. Používa sa pri liečbe benígnej hyperplázie prostaty a výsledkom je redukcia objemu prostaty
 • ultrasonografia - sono, sonografia, ultrazvuk
 • TRUS P - transrektálna ultrasonografia prostaty, sonografia prostaty prevádzaná cez konečník / ide o najpresnejšiu diagnostickú
  metódu pri ochoreniach prostaty /
 • biopsia prostaty - odber vzorky prostaty, zvyčajne cez konečník pod ultrasonografickou kontrolou
 • uroflowmetria - meranie prietoku moču
 • IPSS - medzinárodný dotazník prostatických symptómov
 • UDM urodynamika - súbor špeciálnych diagnostických metód na zisťovanie ochorení prostaty, močového mechúra a močovej rúry
 • PFM profilometria - súčasť urodynamiky
 • cystometria - súčasť urodynamiky
 • cystoskopia - endoskopické vyšetrenie močovej rúry a močového mechúra
 • TUR P - transuretrálna resekcia prostaty
 • TVP - transvesikálna prostatektómia
 • IUR - inkontinencia moču
 • SUI - stresová inkontinencia moču
 • OAB - overactive bladder - hyperaktívny alebo dráždivý močový mechúr
 • UUI - urgentná inkontinencia moču
 • biofeedback - nácvik močenia pomocou biologickej spätnej väzby, nová moderná metóda
 • LSK - laparoskopická
 • IMC - infekt močových ciest
 • Haematuria - prítomnosť krvi v moči
 • Haemospermia - prítomnosť krvi v ejakuláte
 • polakisúria - časté a frekventné močenie
 • strangúria - bolestivé močenia
 • noktúria - nočné močenie
 • denník močenia - záznam močenia, kedy si muž zaznamenáva čas príjmu a objem príjmu tekutín, čas a objem výdaja tekutín
 • erekcia - prekrvenie pohlavného údu, stvrdnutie penisu
 • ejakulácia - výron semena z penisu
 • retrográdna ejakulácia - prežitie orgazmu aj s výronom ejakulátu, ktorý ale nejde z močovej rúry ale do močového mechúra
 • prostatolit - kamienok /konkrement/ v tkanive prostaty
 • da Vinci RAPE - robotická da Vinci prostatektómia
 • PMR postmikčné reziduum - objem moču, ktorý zostane v močovom mechúre po vymočení
 • PK - permanentný katéter, ide o cievku, ktorou odchádza moč z močového mechúra
 • CH -chariér - jednotka, ktorou sa označuje veľkosť PK
 • nočná polyúria - stav, kedy muž alebo žena vymočí v noci viac ako 30 percent moču vymočeného za 24 hodín
 • PK Nelatón - typ permanentného katétra s rovným koncom
 • PK Thiemann - typ permanentného katétra so zakriveným koncom