Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Únik moču

Existuje viacero typov úniku moču, no najčastejšie sa stretávame s tzv. urgentnou, stresovou inkontinenciou a zmiešaným únikom moču.

Urgentná inkontinencia je stav, kedy úniku moču predchádza urgencia – neodkladné, urgentné nutkanie na močenie. Je výsledkom kŕčovitých sťahov svalstva močového mechúra. Pacienti, ktorí trpia týmto typom inkontinencie, močia často, po malých dávkach, nestíhajú dobehnúť na WC. Príznaky sa vyskytujú cez deň aj v noci. Býva častý, niekedy trvalý pocit nutkania na močenie, spojený až s bolesťami v podbrušku a pocitom nevyprázdnenia po vymočení. Močový mechúr s príznakmi častého močenia, urgenciami s alebo bez úniku moču nazývame dráždivý močový mechúr- overactive bladder /OAB/. Príčiny urgentného úniku moču sú rôzne, ako infekcie močových ciest, zúženie močovej rúry, močové kamene, nádory močového mechúra, lieky, cukrovka, ochorenia nervového systému.

Stresová inkontinencia býva spojená s fyzickou aktivitou, kašľom, kýchaním, športom, zdvíhaním bremien a s podobnými situáciami, pri ktorých dochádza k zvýšeniu vnútrobrušného tlaku. Názov stresová inkontinencia je často nesprávne spájaná s psychickým stresom. Vzniká ako dôsledok zvýšenej pohyblivosti hrdla močového mechúra a močovej rúry alebo kvôli nedostatočnej funkcii zvierača močovej rúry. Rizikové faktory výskytu tohto typu úniku moču sú obezita, vaginálne pôrody /pôrod plodu s hmotnosťou viac ako 4000 g/, stavy po operáciách v malej panve, rádioterapia, nedostatok estrogénov v menopauze, genetická predispozícia, chronický kašeľ a pod. Jedná sa o najčastejší typ úniku moču u žien.

Zmiešaná inkontinencia je kombinácia oboch. Je dôležite odlíšiť, o aký typ úniku moču sa jedná, pretože ich liečba je zásadne odlišná.