Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Únik moču liečba

Stresová inkontinencia

Po určení typu a závažnosti úniku moču nasleduje liečba. Tá pozostáva z konzervatívneho postupu, užívania liekov a chirurgických možností liečby.

Ak ide o mierny typ stresového úniku moču, postačuje konzervatívny postup. Ide o zmenu životosprávy, redukciu hmotnosti, korekciu príjmu tekutín, cvičenie a rehabilitáciu panvového dna. Používame najrozšírenejšie Kegelove cviky. Sú voľne prístupné na stiahnutie alebo vydané v našej ambulancii vo forme brožúrky alebo DVD. Často sa však stretávame s tým, že pacient nevie identifikovať svaly panvového dna a teda cvičenie je nedostatočne účinné. Práve v týchto situáciách úspešne využívame modernú metódu elektrorehabilitácie – tzv. biofeedback. Prebieha tak isto ambulantne na našom pracovisku.

Základom tejto modernej metódy je naučiť sa správne cvičiť, identifikovať jednotlivé svalové skupiny a nacvičiť vedomú kontrakciu a relaxáciu svalstva panvového dna pomocou špeciálneho prístroja. Pacient ma okamžitú spätnú väzbu o tom, či cvičí správne a efektívne alebo nie. Štandardne prebieha cvičenie jedenkrát týždenne v priebehu piatich týždňov.

Medikamentózna liečba stresového úniku moču predstavuje riešenie problému len u menšieho percenta pacientov. Jej účinnosť je v porovnaní s chirurgickými metódami podstatne nižšia.

Najúčinnejšia liečba je chirurgická. Používa sa polypropylénová páska, ktorá sa implantuje pod močovú rúru. Existuje niekoľko modifikácií operačného zákroku, avšak princíp a efekt je obdobný. Najrozšírenejšia je TVT /tension free vaginal tape/ a TOT /tension free obturator tape/ modifikácia operácie. Operačný zákrok sa radí medzi miniinvazíne a realizuje sa formou jednodennej chirurgie v spinálnej alebo krátkodobej celkovej anestézii. Úspešnosť je až 90 %.

Urgentná inkontinencia

Zatiaľ, čo pri stresovej inkontinencii je najúčinnejšia chirurgická liečba, pri tomto typu úniku moču je najpoužívanejšia a najúčinnejšia liečba medikamentózna. Samozrejme, dôležitá je úprava životosprávy, tréning kontroly močenia, redukcia hmotnosti pri nadváhe, obmedzenie dráždivých jedál a močopudných nápojov obsahujúcich kofeín, alkohol a pod. Dôležitý je pravidelný pitný režim. Farmakoterapia je základnou metódou liečby pri tomto type úniku moču. Používame lieky, ktoré pôsobia na močový mechúr, stabilizujú ho, zväčšujú jeho kapacitu a zmierňujú únik moču. Terapia je dlhodobejšia a existuje niekoľko preparátov I. a II. línie. Operačná liečby pri tomto type inkontinencia je indikovaná podstatne menej často. Ide o náročné operácie, ktoré zväčšujú kapacitu močového mechúra. K zväčšeniu močového mechúra sa používajú črevné kľučky, vo výnimočných situáciách sa odstraňuje celý močový mechúr a nový sa vytvorí z časti čreva pacienta.

Pri každom type úniku moču, ak z rôznych dôvodov nie je možná operácia alebo iná liečba, využívame k zlepšeniu kvality života pacienta rôzne druhy absorpčných pomôcok pre inkontinentných.